Ljusdals kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2022

Den 26 september – 2 oktober är det dags för Krisberedskapsveckan. En nationell aktivitet som visar hur man kan hantera sin vardag vid exempelvis varubrist, energibrist eller långa elavbrott.

MSB leder kampanjen och årets tema är mat. Pandemin, invasionen av Ukraina och förra årets it-attack mot en butikskedja har aktualiserat behovet av svensk livsmedelsberedskap. Enligt MSB behöver fler privatpersoner skaffa sig en hemberedskap för en vecka och bland de privatpersoner som har stärkt eller planerar att stärka sin hemberedskap är det vanligast att man bunkrar extra mat.


Följande aktiviteter kommer att äga rum under veckan i Ljusdals kommun i samarbete med bland andra Röda Korset.

  • Den 30 september och 1 oktober finns Röda Korset tillsammans med Ljusdals kommun utanför biblioteket och informerar om kommunen, organisationen och om hemberedskap.
  • Ljusdals kommuns bibliotek ställer upp en monter med information om hemberedskap.
  • Ljusdals kommun delar information via sociala medier och ljusdal.se från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) driver Krisberedskapsveckan sedan 2017.

www.msb.se/krisberedskapsveckan