Lutande hopptorn på Norebadet i Ljusdal

Hopptornet på Norebadet i Ljusdal. Foto: Robert Carlberg.

Fritidsenheten får återkommande frågor om säkerheten gällande det lutande hopptornet på Norebadet. Med den här informationen vill vi berätta om nuläget och planen framåt.

Dykare besiktar årligen alla kommunala badplatser. Dykarna har gjort bedömningen att hopptornet på Norebadet är väl förankrat i botten och ingen risk föreligger att det ska rasa. Hopptornet är konstruerat med pålar runtom hela ytterkanten och innanför pålarna finns en stabil stenkista.

Eftersom ingen säkerhetsrisk föreligger har en samlad bedömning gjorts att behålla hopptornet innevarande sommar då det är uppskattat av många badgäster.

Åtgärdsprocesser har inletts eftersom lutningen påverkar det allmänna intrycket negativt.