Strandbad

Barn i vatten.

Ljusdals kommun har många fina bad och flera av baden har bryggor, lekredskap och toalett.

Provtagning och kontroller av badvattnets kvalitet utförs under badsäsongen på de fem kommunala badplatserna: Sånghussjön, Kyrkbybadet, Norebadet, Härsandviken samt Kvarnsjön.

På samtliga fem kommunala badplatser sker dykning innan badsäsong för att kontrollera att inga farliga föremål finns under vattenytan innan bryggorna läggs ut.

Provresultat och bedömning av vattenkvalitet för respektive badplats kan du ta del av på smittskyddsinstitutets webbplats:

Tillfällig avrådan från bad vid Kyrkbybadet i Järvsö
Vid provtagning den 12 juni 2024 har det uppmätts värden för otjänligt vatten vid Kyrkbybadet i Järvsö. Otjänligt vatten innebär höga halter av bakterier, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Det kan till exempel ske via fågelavföring, höga vattentemperaturer eller markavrinning efter regn. Vid otjänligt vatten kan det även finnas en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du kan bli sjuk av, om du sväljer vattnet när du badar. Symptomen är oftast magont, diarré och/eller kräkningar. Vi avråder därför från att bada i Kyrkbybadet, tills dess att vattenkvaliteten förbättras.

Färila

Sånghussjön - sand och bryggor
(kommunal badplats)

Järvsö

Kyrkbybadet - sand och bryggor
Avrådan från bad
(kommunal badplats)

Mines i Nybo - sand och bryggor
Säljesta - sand och bryggor
Torön- sand, bryggor, restaurang/kaffeservering och wc
Nor - sand och bryggor

Ljusdal

Norebadet - sand, bryggor, kiosk, handikappsramp i badet och wc
(kommunal badplats)

Folkparksbadet - gräs och sand
Kyrksjön - sand, gräsytor, bryggor, omklädningsrum och dusch

Loos

Härsandsviken i Dåasen - sand och bryggor
(kommunal badplats)

Ramsjö

Kvarnsjön - gräs, sand och bryggor
(kommunal badplats)

Hennan

Hennan camping - sand, gräs, bryggor, vattenrutschbana, servering och wc
Stridsvik - sandstrand

Har du sett en trasig livboj?

Har du sett en livboj som är sliten eller trasig uppskattar vi om du meddelar oss. Vi har då möjlighet att byta ut den.