Mingelfika när hemsjukvården firar 10 år i kommunens regi

Förstora bilden

Övre bild: Viktoria Gidemalm, nattsjuksköterska, Maud Gunnarsson, distriktsköterska, Victoria Johansson, distriktsköterska, Liss Maria Larsdotter, fysioterapeut och Camilla Holmström, samordningssjuksköterska. Undre bilder: Tidningsurklipp från Ljusdals-Posten 2013.

På alla hjärtans dag den 14 februari blir det mingelfika i Konventussalen på Källbacka i Ljusdal. Då firar hemsjukvården 10 år i kommunal regi.

- Det bästa med de här 10 åren har varit att få utveckla hemsjukvården, att få jobba tillsammans hela gänget och den fina känslan på arbetsplatsen, säger Victoria Johansson, distriktsköterska.

Hemsjukvård är ett samlingsnamn för hälso- och sjukvård som ges i hemmet eller på särskilt boende. Inom hemsjukvården jobbar sjuksköterskor, distriktsköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabassistenter och undersköterskor dygnet runt med avancerad sjukvård över hela kommunen. Hemsjukvården har också läkarsamverkan med primärvårdens hälsocentraler.

- Mycket av sjukvården har flyttat från sjukhusen till hemmen. Vi gör allt från hemdialys, respiratorvård och palliativ vård i livets slutskede till såromläggning och läkemedelsutdelning, säger Camilla Holmström, samordningssjuksköterska.

Från dåvarande landstinget till kommunen 2013

Elizabeth Kisch var chef för hemsjukvården vid övertagandet i februari 2013 och menar att kommuninvånarna är vinnare som slipper åka till sjukhus och hälsocentral, i samma utsträckning som tidigare, för att få vård.

- Hemsjukvården är en omfattande, högkvalitativ och jättefin verksamhet som ofta jobbar i det tysta, säger Elizabeth Kisch, nu chef för Hantverkargårdens Intraprenad, Ljusdals kommun.

Sedan kommunen tog över från dåvarande Landstinget Gävleborg (nuvarande Region Gävleborg) har antalet inskrivna ökat.

- Vi hjälper fler nu, behoven har ökat och patienterna är mer sjuka jämfört med de första åren, berättar Maud Gunnarsson, distriktsköterska.

Vem kan få hemsjukvård?

Hemsjukvård kan den få som är över 18 år, har behov av sjukvårdsinsatser mer är två veckor och som själv inte kan ta sig till hälsocentral. Hemsjukvården samverkar med bland annat hemtjänsten, hälsocentralerna, specialistvården, biståndshandläggare med flera för att kunna ge så bra vård som möjligt.

- Hemsjukvård kan ges både kortare eller längre tid, den ska kännas trygg och säker dygnet runt och utgå från livskvalitet och behov av vård och rehabilitering hos var och en, förklarar Camilla Holmström, samordningssjuksköterska.

Tillgängliga dygnet runt

Det mesta som hemsjukvården utför är planerad vård men det går alltid bra att ringa om något akut skulle inträffa.

- Vi finns tillgängliga dygnet runt i vår telefon och man kommer fram direkt, utan knappval och väntan, säger Viktoria Gidemalm, nattsjuksköterska.

Fysioterapeut Liss Maria Larsdotter förklarar samtidigt att tillgången på fysio- och arbetsterapeuter är den del av hemsjukvården som enbart finns på kontorstid, klockan 08-16.