Hemsjukvård

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är ett samlingsnamn för hälso- och sjukvård som ges i hemmet. Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som i särskilt boenden.

I hemsjukvården i Ljusdals kommun ingår sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Fysioterapeut och arbetsterapeut finns tillgängliga dagtid måndag till fredag, klockan 08.00-16.00. Hälsocentral och sjukhus ansvarar för läkarinsats. Hemsjukvården samarbetar med bland annat primärvård, sjukhus och hemtjänst. Insatser kan utföras av omvårdnadspersonal som då har fått delegering av legitimerad personal.

Den hälso- och sjukvård som ges ska vara av god kvalitet och individuellt anpassad. Målet med insatserna är ett självständigt liv där patient och anhöriga är delaktiga i såväl planering som aktiva insatser.

Vem kan få hemsjukvård?

Hemsjukvården riktar sig till personer över 18 år som har behov av sjukvårdsinsatser mer än två veckor men som inte själva eller med hjälp av anhörig eller personlig assistent kan ta sig till hälsocentralen.

Om du anser att du är i behov av hemsjukvård ska du kontakta din hälsocentral.

Exempel på hemsjukvårdsinsatser:

  • Sjukvårdsinsatser, t.ex. hjälp med läkemedel, sårvård och provtagning utförs av sjuksköterska eller i vissa fall undersköterska.
  • Specifik rehabilitering ges av arbetsterapeut eller fysioterapeut i form av råd, bedömning och utprovning av hjälpmedel samt träning.

Vård i livets slut

En person som vill tillbringa sin sista tid i livet i hemmet ska få möjlighet att göra det. Hemsjukvården ger sjukvård och stöd för maximal trygghet.

Avgifter

Avgiften för hemsjukvård är 300 kronor per påbörjad månad och ingår i kommunens maxtaxesystem.

Skrivas ut från hemsjukvården

Insatsen hemsjukvård kan vara tidsbegränsad. Utskrivning från hemsjukvården sker när den planerade åtgärden är avslutad. Efter utskrivning vänder patienten sig som vanligt till sin hälsocentral.

Kontakt

Verksamhetschef
Malin Änges
0651-76 15 14
malin.anges@ljusdal.se

Enhetschef sjuksköterskor och undersköterskor
Camilla Holmström
0651-183 44
camilla.holmström@ljusdal.se

Jakob Klang
0651-181 91
jakob.klang@ljusdal.se

Enhetschef rehabilitering
Malin Änges
0651-76 15 14
malin.anges@ljusdal.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Madeleine Hansback
0651-182 82
madeleine.hansback@ljusdal.se

Vik. medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Linnea Bastrup
073-270 59 47 linnea.bastrup@hudiksvall.se