Nya planer för Färila skola

Under våren har utbildningsförvaltningen, tillsammans med en extern aktör, undersökt möjligheterna att renovera eller bygga ut Färila skola. Nu har rapporten kommit och kommunchef Nicklas Bremefors beskriver nästa steg:

- I rapporten blir det tydligt på vilket sätt Färilas skolas lokaler brister och vi har fått viktiga inspel om vilka åtgärder vi måste ta. Nu går vi vidare och ber Ljusdalshem titta på utredningen och när de planerar för en renovering, om- eller tillbyggnation. Samtidigt måste vi göra akuta förändringar och jag har därför också gett Ljusdalshem i uppdrag att ta fram moduler för mellanstadiet med omedelbar verkan.

Kommunchefen fick tidigare i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en förstudie gällande renovering och utbyggnad av Färila skola. Uppdraget gick sedan vidare från kommunchefen till utbildningsförvaltningen, så att de med externt stöd skulle ta reda på vilka effekter en renovering/utbyggnad kan ha på lärmiljö, organisation, arbetssätt, arbetsmiljö, ekonomi, miljö och klimat.

- Alla som medverkade i utredningen ska ha ett stort tack! Det var väldigt viktigt att få information från verksamheten om vilka behov de såg, säger Nicklas Bremefors.

Kommunchefen kommer nu gå vidare med frågan och använda utredningen som underlag. Ljusdalshem ska undersöka och ta fram fler förslag på att renovera och bygga ut/om, hitta smarta lösningar gällande ljud, ljus och luft, och se om det finns bättre och smartare vägar framåt.

För att på kort sikt lösa bristerna i arbetsmiljön behöver kommunen dock genomföra vissa åtgärder omedelbart. Därför får Ljusdalshem också i uppdrag från kommunchefen att skapa en modullösning för mellanstadiet, och se om det är möjligt att lösa dagens problem med hemkunskapslokal. Alla uppdragen ska utföras i dialog med utbildningsförvaltningen.

- Det finns ingenting som är viktigare än att våra barn och unga får en bra utbildning och vi tycker därför det är självklart att vi omedelbart måste vidta åtgärder, både på kort och lång sikt. Moduler som är anpassade för skolor kommer skapa en bättre arbetsmiljö för eleverna i Färila samtidigt som vi tittar på hur skolan ska renoveras, byggas om eller byggas ut, säger Pernilla Färlin (M), Kommunstyrelsens ordförande