Resultat från miljöenhetens livsmedels­kontroll 2021

Varje år gör Ljusdals kommuns miljöenhet livsmedelskontroller bland livsmedelsföretagare som finns i kommunen. Då kontrolleras att livsmedelsverksamheterna följer lagar och regler och att de levererar säker mat till konsumenter, restaurangbesökare, skolelever, äldre inom äldreomsorgen med flera.

Totalt utfördes 355 stycken livsmedelskontroller där ungefär hälften var föranmälda och hälften var oanmälda kontroller.

- Cirka 70 procent av kontrollerna resulterade i anmärkningar och den vanligaste påföljden var beslut om föreläggande, det vill säga att livsmedelsverksamheten måste vidta olika åtgärder för säker livsmedelshantering, säger miljöchef Ann-Catrin Stolt.

Vidare resulterade kontrollerna i tre beslut om föreläggande med vite (den som inte följer föreläggandet kan tvingas betala en summa pengar), tre beslut om förbud (mot att exempelvis hantera livsmedel på ett osäkert sätt) och ett beslut om förbud med vite.