Se kommun­fullmäktige i efterhand

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Sändningen kan ses med alla moderna webbläsare som Chrome, Firefox, Safari med mera. Sändningen kan inte ses med Microsoft Internet Explorer, den webbläsaren är utgången och har inte stöd för de senaste teknikerna.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 28 februari 2022

1. Avsägelse från Lars G Eriksson gällande uppdraget som ersättare i valnämnden

2. Köp av fastigheten Ljusdals-Ede 4:85 (Tallåsens förskola)

3. Förlängning av giltighetstiden för biblioteksplan 2019-2021

4. Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska lägga in sitt kommunala veto mot den planerade vindkraftsetableringen inom Orsa norra.

5. Medborgarförslag gällande grönytor för pollinerande insekter

6. Medborgarförslag med önskemål om större kommunalt engagemang i
rovdjursfrågan

7. Motion från Ulf Nyman (C) med önskemål om kommunalt stöd till förbättringar vid turistmålet Losgruvan

8. Interpellation från Kristoffer Kavallin (MP) till kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) gällande satsningar på laddstolpar i hela kommunen. Svar

9. Interpellation från Kristoffer Kavallin (MP) till kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) gällande utredningar av gemensamt högstadium i kommunen. Svar

10. Inspektion av Överförmyndarkansliet i Bollnäs - för kännedom

11. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Relaterade sidor

2021-09-27...

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.