Se kommun­fullmäktige i efterhand

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 29 januari 2024

1. Ny styrmodell för Ljusdals kommun (Peter Evansson)

2. Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar

3. Utbildningsnämndens yttrande över revisionsrapporten Granskning av likvärdig skola- information (Henrik Estander)

4. Medborgarförslag gällande höjd budget för livsmedelsinköp. Svar

5. Medborgarförslag om fotbollsplan centralt i Järvsö. Svar

6. Medborgarförslag om bygdepeng för Ljusdals kommuns kraftverk. Svar

7. Medborgarförslag med önskemål om skyddsrumsinformation i Ljusdalshems trappuppgångar

8. Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 2023

9. Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Maud Jonsson (L) från oppositionsråd Lena Svahn (S) gällande teamledarnas funktion. Svar

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommunfullmäktige på kanalplats 20. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.