Skissuppdrag för yrkesverksamma konstnärer

Ljusdals kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för skissuppdrag avseende konstnärlig gestaltning på en ny förskola i Ämbarbo, Ljusdal.

Gläntans förskola i Ämbarbo byggs just nu om till en större och gemensam förskola för området Ljusdal Östra.

Ämbarbo förskola ska vara en stimulerande och utvecklande miljö där barnen står i centrum.

Verksamheten ska uppmuntra barnen till aktivitet, lärande och ansvarstagande och man lägger stor vikt på ett språkutvecklande arbetssätt.

Här ser man mångfald som en tillgång där olika kulturer möts och tas tillvara i mötet med barnen.

Ombyggnationen beräknas vara färdig i maj 2023 och tas i bruk i augusti 2023.

Välkommen med din intresseanmälan!