Valkansliet söker valarbetare till höstens val 2022

Uppdatering 31 maj 2022: Vi vill tacka för alla ansökningar som kommit in. Nu har vi tillräckligt med valarbetare.

Genomförande av säkra och trovärdiga val till de politiska församlingarna är en av demokratins förutsättningar. Inför valet den 11 september i höst behövs ett antal nya röstmottagare. Det behövs även personal för andra uppgifter i samband med valet.

Valkansliet söker dig som är noggrann och pålitlig. Du får inte själv vara kandidat i valet. Det är en fördel om du kan medverka vid flera kommande val.

Röstmottagare vid förtidsröstningen

Från 24 augusti till 11 september ordnas förtidsröstning på fem platser, dagligen i kommunhusets entréplan och vissa tider även vid förtidsröstningslokaler i Järvsö, Färila, Los och Ramsjö.

Röstmottagare på valdagen 11 september

På valdagen finns 13 valdistrikt varav flera har vakanser att fylla. Det behövs även mer personal jämfört med tidigare val. I varje vallokal behövs 7-10 röstmottagare som visar väljarna tillrätta, prickar av de röstande och kontrollerar att valet går rätt till. Röstmottagarna turas om att bemanna lokalen från 08.00-20.00 och hjälps därefter åt att räkna rösterna, rapportera in dem per telefon och packa valsedlarna för transport till valnämndens mottagning på valnatten.

För röstmottagare på valdagen utgår ett fast engångsarvode på 2288 kronor. För röstmottagare vid förtidsröstningen utgår timersättning med 214,50 kronor per timme. Den obligatoriska utbildningen före valet arvoderas med 400 kronor. Beloppen är skattepliktiga.

Om du är intresserad av att medverka med någon uppgift vid valet, kontakta valkansliet. Utbildning ges inför uppdraget.

Valkansliet består av Karin Höglund, Tina Månsson och Roland Hamlin. De nås enklast via valkansli@ljusdal.se