Val 2022

Den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Att rösta är ett av de viktigaste verktygen du som medborgare har för att kunna påverka de politiska beslut som rör dig. För mer information om valet rekommenderar vi Valmyndighetens hemsida.

Vem får rösta?

Rösta i riksdagsvalet

För att få rösta till riksdagen måste du:

  • Ha fyllt 18 år senast på valdagen
  • Vara svensk medborgare

Rösta i region- och kommunfullmäktige

För att få rösta till kommun- och regionfullmäktige måste du:

  • Ha fyllt 18 år senast på valdagen
  • Vara svensk medborgare och folkbokförd i kommunen, regionen eller
  • Vara medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare på Island eller i Norge och vara folkbokförd i kommunen, regionen eller
  • Vara medborgare i något annat land eller statslös, och ha varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt vara folkbokförd i kommunen eller regionen.

Hur går det till?

Information till politiker

Partierna ansvarar själva för att lämna valsedlar till röstmottagningsställena. Valnämnden tillhandahåller ingen centralt anvisad plats för inlämnande.

Röstkort

Alla som har rätt att rösta i något val får ett röstkort med posten i god tid före valdagen. Om du inte har fått ditt röstkort före den 24 augusti kan du ringa till våra val­administratörer eller valmyndighetens telefonservice på telefon 020-825 825.

Olika sätt att rösta

Förtidsröstning

Från och med den 24 augusti går det att rösta i förtid. Det går att förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. Nedan kan du se öppettider för röstningslokaler i Ljusdals kommun. Vallokalerna som har öppet endast på valdagen, tar inte emot förtidsröster.

Nedan finns en lista på kommunens vallokaler. Adresserna är klickbara och visar vart på kartan lokalen finns.

Järvsö
Plats: Järvsö Folket hus, Industrivägen 8
måndag/onsdag: 13:00 - 15:00
tisdag: 13:00 - 19:00
torsdag: 09:00 - 11:00
fredag: stängt

Färila
Plats: Färila bibliotek, Härjedalsvägen 117
måndag/onsdag: 13:00 - 15:00
tisdag: 13:00 - 19:00
torsdag: 13:00 - 15:00
Fredag: stängt

Los
Plats: Los bibliotek, Los skolväg 8
måndag & fredag: stängt
tisdag 09:00 - 13:00
onsdag 14:00 - 16:00
torsdag 17:00 - 19:00

Ramsjö
Plats: Ramsjö bibliotek, Tallvägen 1
tisdag 14:00 - 18:00
torsdag 11:00 - 14:00
måndag,onsdag & fredag: stängt

Ljusdal
Plats: Kommunhuset, Ljusdalssalen, Norra Järnvägsgatan 21
vardagar 10:00 - 18:00
lördag 10:00 - 13:00
söndag 12:00 - 14:00
På valdagen 11 september: 08:00 - 20:00

Rösta i en vallokal

På ditt röstkort står det i vilken vallokal du kan rösta och när vallokalen har öppet på valdagen den 11 september.

Att tänka på:

  • Du behöver ha med dig en id-handling om du ska rösta i din vallokal.
  • Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet.

Du måste inte ha med dig ditt röstkort när du röstar i din vallokal, men det är praktiskt om du har det för att kunna kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till lokal för förtidsröstning. Särskilt material för budröstning kan beställas hos kommunen eller hos Valmyndigheten. Du som bor efter en lantbrevbärarlinje kan också skicka din budröst med lantbrevbäraren

Läs mer på val.se - Hjälp vid röstning

Rösta med ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan rösta i vallokal, i röstningslokal, via lantbrevbärare eller via annat bud, erbjuds du möjlighet att rösta via kommunens ambulerande röstmottagare.

Behovet anmäls senast tisdagen den 2 september. Aktuella tider meddelas till de som anmält behov.

Anmäl till valkansliet: 0651-180 00