Avgifter

Vad händer om du skadar eller tappar bort det du lånar?

Borttappat lånekort: 20 kr


Bok (alla format)*
Vuxenbok: 300 kr
Barnbok: 200 kr

Tidskrift: 50 kr

Talbok: 150 kr

Barn-CD: 150 kr

Musik-CD: 200 kr

CD-rom*: 500 kr

Språkkurs*: 500 kr

Film: 500 kr

TV-spel: 700 kr

* Om värdet av det försvunna överstiger schablonpriset debiteras det högre priset.

Fjärrlån (utanför HelGe-samarbetet) Den summa som ägande bibliotek tar ut.

Biblioteket ansvarar inte för eventuella uppkomna skador på låntagarens tekniska utrustning.


Övriga avgifter

Utskrift/kopia i format A4/A3, svart-vit: 2 kr/ark

Kopiering ur bibliotekets material: 5 kopior gratis, därefter 2 kr/ark i format A4/A3

Artiklar från andra folkbibliotek: 5 kopior gratis, därefter 2 kr/ark i format A4/A3

Artiklar från universitets- och högskolebibliotek: 30 kr

Fjärrlån utanför Sverige: Enligt kostnad

Avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2009-05-25, KF §100 och 2017-09-25, KF § 107.