Idrottsstipendium

Känner du någon mellan 13 och 20 år som är verksam i någon av kommunens föreningar och framgångsrik inom idrott? Eller vet du en ungdomsledare i någon idrottsförening som gör bra insatser? Välkommen att nominera den du tycker förtjänar ett idrottsstipendium!

Ljusdals kommuns två idrottsstipendier, ett ungdomsstipendium och ett ungdomsledarstipendium, delas ut årligen för att stödja och uppmuntra förtjänstfulla idrottsliga insatser inom idrotts­rörelsens alla områden.

  • Ungdomsstipendiet är på 10 000 kronor och tilldelas till en ungdom mellan 13 och 20 år som varit verksam och framgångsrik i någon av kommunens föreningar under året.

  • Ungdomsledarstipendiet är också på 10 000 kronor och delas ut till en ungdomsledare i kommunen som under längre tid eller under året verkat för sin förening och idrott på ett förtjänstfullt sätt.

Så här gör du om du vill nominera någon
Uppge namn på den du vill nominera och en motivering till varför just den personen förtjänar ett stipendium. Uppge även namn och kontaktuppgifter till dig som nominerar.

Nomineringar ska skickas in senast 15 januari och avse föregående års bedrifter.

Nomineringarna skall vara väl motiverad. Eventuella frågor besvaras av Torleif Bakke, 0651-180 77 eller 0651-180 81.Jag som nominerar
Jag som nominerar
Kontakt

Torleif Bakke
0651-180 77
torleif.bakke@ljusdal.se

Information

Nomineringarna skickas via e-post, via hemsidan, eller via post:
torleif.bakke@ljusdal.se

Skicka via post till:
Ljusdals kommun
SSF
Fritidsenheten
827 80 LJUSDAL

Märk kuvertet
”Idrottsstipendium”