Föreningsliv, stöd och stipendier

Ljusdals kommun har ett omfattande och aktivt föreningsliv. Varje dag möts barn, ungdomar och vuxna inom föreningslivet. Ljusdals kommun arbetar för att alla som vill, oavsett ålder, kön eller kulturell bakgrund, ska kunna delta i idrotten. De ideella idrottsledarna är sociala förebilder för barn och ungdom. Därför är bra utbildade ledare oerhört viktig för samhället.