Stipendier

Idrottsstipendium

Ljusdals kommuns idrottsstipendier är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfulla idrottsliga insatser inom idrotts­rörelsens alla områden. Idrottsstipendierna utdelas till dels en ungdomsledare, dels en ungdom som är bosatt och verksam inom Ljusdals kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen.

Ett ungdomsledarstipendium på 10 000 kronor delas ut till en ungdomsledare i kommunen som under längre tid eller under året verkat för sin förening och idrott på ett förtjänstfullt sätt.

Ett ungdomsstipendium på 10 000 kronor delas ut till en ungdom i åldern 13-20 år som varit verksam och framgångsrik i någon av kommunens föreningar under året.

Ansvarig:

Torleif Bakke
0651-180 77
torleif.bakke@ljusdal.se

Aktuellt

För 2019 ska ansökan vara
fritidsenheten tillhanda senast 30 december.

Ansökan skall vara skriftlig och väl motiverad. Ev frågor besvaras av Torleif Bakke, 0651-180 77 eller 0651-180 81

Ansökan skickas via mejl till:
torleif.bakke@ljusdal.se

Eller med post till:
Ljusdals kommun
SSF
Fritidsenheten
827 80 LJUSDAL

Märk kuvertet
”Idrottsstipendium”