Byggbar läktare

Beskrivning: Byggbar i trä och aluminium. Kan byggas i olika storlekar och man kan välja på sittplatser eller ståplatser. Läktaren hyrs ut från 2-4 sektioner. Man kan således bygga läktaren för 120-240 ståplatser eller 60-120 sittplatser. Varje sektion rymmer således 30 sittande eller 60 stående. Arrangören kan också välja var trapp/trappor ska vara placerad/e.

Mått: Bredd på en sektion: ca 4 meter i framkant. Höjd med räcke i bakkant: ca 3 meter Djup: ca 4 meter – dvs en fullstor läktare med fyra sektioner har bredden ca 16 meter

Transport av läktare: Det krävs en lastbil med en kran – delarna står på pallar - Bekostas och beställs av hyrestagaren, men kan även bokas hos Fritidsenheten Ljusdals Kommun 0651 – 180 81. I sådant fall läggs den kostnaden på totalfakturan för läktaren. Pris beror på mängden delar och sammanlagda sträckan för frakt.

Montering: Minst 2 dagar före evenemanget ska läktaren kunna byggas på plats. Underlaget måste vara en plan yta. Det tar ungefär en dag att montera upp den fullstora läktaren utifrån underlag och en halv dag att montera ner den igen. Det krävs minst 3 personer. Kostnad: 300 kr/tim. Maximalt är kostnaden 3600 kr för både uppmontering och nedmontering dvs 12 timmar.

Kontakt

Kultur och fritid
0651-180 81
fritidenheten@ljusdal.se

Byggbar läktare