Det här kan du spela


På kulturskolan kan du välja bland följande:

Instrument

Rekommenderas från:

Bleckblåsins­trument:


Trumpet

årskurs 1

Trombon

årskurs 1

Valthorn

årskurs 1

Bariton, Tuba

årskurs 1Träblåsins­trument:


Blockflöjt

årskurs 1

Saxofon

årskurs 2

Klarinett

årskurs 2

Fagott

årskurs 4Stråk­instrument:


Fiol

årskurs 2Övriga instrument:


Trummor

årskurs 3

Piano

årskurs 2

Sång

årskurs 5

Gitarr

årskurs 3

Elbas

årskurs 4


Övrig undervisning


Orkesterspel


Körsång


MusikteoriSugen på att börja fort?

Till vissa instrument har vi lång kö, men du står kvar i kön tills vi kan erbjuda dig en plats.

Om du vill komma i gång att spela fort, rekommenderar vi att du väljer ett av de instrument som det för närvarande är kortare kö till, som trumpet och trombon. Kontakta oss för mer information gällande utbud och kötider.

Ge dig och instrumentet en chans

Vi uppmanar alla att ge instrumentet en riktig chans med minst en termins undervisning. Därför kan du inte byta eller starta med ytterligare instrument under den första terminen.

Hyr instrument

Om du inte har ett eget instrument finns möjlighet att hyra blås- och stråkinstrument av oss på Kulturskolan.