Ämbarbo förskola

Ämbarbo

Förskolan arbetar med temainriktade fokusområden kopplat till Läroplanen. Vi arbetar utefter trygghet, glädje och lärande genom att främja barnets utveckling utifrån varje barns behov, utveckling och lärande.

Vi har nära till skog och stora grönområden som vi nyttjar i vår uteverksamhet.

Kontakt oss

Avdelning Räven:
0651-34 00 90
Avdelning Rådjuret:
0651-34 00 91
Avdelning Igelkotten:
0651-34 00 92
Avdelning Haren:
0651-34 00 93
Avdelning Björnen:
0651-34 00 94
Avdelning Ekorren:
0651-34 00 95

Adress
Ämbarbovägen 3
827 35  Ljusdal

Rektor

Inger Bagge

0651-188 87

inger.bagge@ljusdal.se