Kommunala förskolor

Det finns elva kommunala förskolor i Ljusdals kommun varav en erbjuder omsorg på obekväm tid.

Ansökan görs till administratör. Tel.nr behöver ändras till 0651-76 15 15

Ordinarie öppettider för förskolorna är 06:00 - 18:00.

Förvaltnings­chef

Utbildnings­förvaltning

Skolchef

Carina Bryngelsson

0651-180 00

carina.bryngelsson@ljusdal.se

Bitr Förvaltningschef

Ann Lindgren

0651-182 63

ann.lindgren@ljusdal.se

Kontakt

Handläggare förskola
0651-76 15 15
kontaktfof@ljusdal.se