Förskola

Bild på lekande barn

Förskola i Ljusdals kommun

I Ljusdals kommun finns både kommunala och fristående förskolor, pedagogisk omsorg samt omsorg på obekväm tid. Vårdnadshavarna väljer vilken förskola man vill ansöka om plats för barnet på.

Alla former av förskola söks genom e-tjänsten Skolplatsen. För att logga in använder du ditt Bank-ID eller annan e-legitimation.

Plats på fristående förskolor som valt att stå utanför den kommunala kön söks hos respektive förskola.

 

Meddelande till vårdnadshavare för barn som börjar förskoleklass/fritids HT 2018

Information om övergången från förskoleplats till fritidsplats.

Om ditt barn ska ha fritidsplats från och med augusti 2018, när barnet börjar i kommunal förskoleklass, behöver du som vårdnadshavare inte göra någon ansökan. Barnet flyttas automatiskt över från förskola till fritids.

Om barnet inte är i behov av fritidsplats eller börjar på friskola, måste du däremot göra en uppsägning av förskoleplatsen via inloggning här på Skolplatsen.

Tack för din hjälp med detta!


Logo E-tjänst barnomsorg

Ljusdals kommun kommer under december byta e-tjänst för barnomsorg och skola. Så förändringar kommer dyka upp på denna sida inom kort.

För att göra inkomständring under perioden 14 november tom 17 december ber vi er kontakta lokal administration inom respektive område