Förskola

Bild på lekande barn

I Ljusdals kommun finns både kommunala och fristående förskolor. Vårdnadshavarna väljer vilken förskola man vill ansöka om plats för barnet på.

Alla former av förskola söks via kommunens e-tjänst IST där även inkomstuppgifter registreras och ändras samt uppsägning av plats.

Barnets schema, närvarorapportering, frånvaroanmälan och kontaktuppgifter med mera registreras i lärplattformen SchoolSoft.

Information om övergången från förskoleplats till fritidsplats.

Om ditt barn ska ha fritidsplats från och med augusti, när barnet börjar i kommunal förskoleklass, behöver du som vårdnadshavare inte göra någon ansökan. Barnet flyttas automatiskt över från förskola till fritids.

Om barnet inte är i behov av fritidsplats eller börjar på friskola, måste du däremot göra en uppsägning av förskoleplatsen via inloggning här på kommunens e-tjänst.

Har ditt barn plats på en fristående förskola och ska gå kommunal förskoleklass, samt ha kommunaltfritids måste ni säga upp förskoleplatsen på friskolan och göra en ansökan om fritidsplats via kommunens e-tjänst.

Logo IST

Logga in på IST som

Vårdnads­havare Förskola / Fritidshem

Logo SchoolSoft

Logga in på SchoolSoft som

Vårdnads­havare Förskola / Fritidshem