Förskola

Bild på lekande barn

I Ljusdals kommun finns både kommunala och fristående förskolor, pedagogisk omsorg. Vårdnadshavarna väljer vilken förskola man vill ansöka om plats för barnet på.

Alla former av förskola söks via kommunens e-tjänst.

Information om övergången från förskoleplats till fritidsplats.

Om ditt barn ska ha fritidsplats från och med augusti, när barnet börjar i kommunal förskoleklass, behöver du som vårdnadshavare inte göra någon ansökan. Barnet flyttas automatiskt över från förskola till fritids.

Om barnet inte är i behov av fritidsplats eller börjar på friskola, måste du däremot göra en uppsägning av förskoleplatsen via inloggning här på kommunens e-tjänst.

Har ditt barn plats på en fristående förskola och ska gå kommunal förskoleklass, samt ha kommunaltfritids måste ni säga upp förskoleplatsen på friskolan och göra en ansökan om fritidsplats via kommunens e-tjänst.