Förskola

Bild på lekande barn

I Ljusdals kommun finns både kommunala och fristående förskolor, pedagogisk omsorg. Vårdnadshavarna väljer vilken förskola man vill ansöka om plats för barnet på.

Alla former av förskola söks via kommunens e-tjänst.

Information om övergången från förskoleplats till fritidsplats.

Om ditt barn ska ha fritidsplats från och med augusti, när barnet börjar i kommunal förskoleklass, behöver du som vårdnadshavare inte göra någon ansökan. Barnet flyttas automatiskt över från förskola till fritids.

Om barnet inte är i behov av fritidsplats eller börjar på friskola, måste du däremot göra en uppsägning av förskoleplatsen via inloggning här på kommunens e-tjänst.