Likabehandling

Järvsöskolan verkar aktivt för att bygga en kultur där allas lika värde genomsyrar allt. Vi har en miljö där ingen kränks, trakasseras eller diskrimineras. På skolan möter vi varandra med ömsesidig respekt och bejakar att vi alla är unika individer och med samma rättigheter.