Grundskola

Bild på pojkar grundskola

Grundskolan är obligatorisk för alla barn från hösten det år de fyller 7 år, vilket innebär att barnen har rätt till utbildning. 

Grundskolan består av nio årskurser och skolplikten gäller under dessa nio år. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. 

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan.

Alla grundskolor i Ljusdals kommun arbetar med klassråd och elevråd för ett aktivt elevinflytande.

Meddelande till vårdnadshavare för barn som börjar förskoleklass/fritids HT 2018

Information om övergången från förskoleplats till fritidsplats.

Om ditt barn ska ha fritidsplats från och med augusti 2018, när barnet börjar i kommunal förskoleklass, behöver du som vårdnadshavare inte göra någon ansökan. Barnet flyttas automatiskt över från förskola till fritids.

Om barnet inte är i behov av fritidsplats eller börjar på friskola, måste du däremot göra en uppsägning av förskoleplatsen via inloggning här på Skolplatsen.

Tack för din hjälp med detta!