Fritidshem

Lärande
Vi arbetar utifrån kapitel 4 i läroplanen vilket innebär att de aktiviteter vi erbjuder våra fritidsbarn grundar sig på det centrala innehållet; Språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer,natur och samhälle samt fysiska aktiviteter och utevistelse. Vi utnyttjar närområdet ,mm. Vi har som mål att i år återuppta vårt Fritidsläger och föräldrafika.

Öppettider och måltider
6:00-18:00

Viktig för dig som vårdnadshavare ?
Vi äter i matsalen. Frukost serveras kl 7.30 och mellis när skolan slutar.


Kontakt

070-1917913

Handläggare förskola/Fritidshem
0651-761515 kontaktfof@ljusdal.se