Djurskydd

Enligt Ljusdals kommuns lokala föreskrifter avseende skydd av människors hälsa och miljö, krävs tillstånd för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, fjäderfä och orm inom detaljplanelagt område. Kontakta Bygg och Miljö i dessa frågor.

Djurskyddslagstiftningen omfattar inte vilda djur.

Misstänker du att djur far illa?

Om du misstänker att djur far illa bör du kontakta Länsstyrelsen Gävleborg. Du får vara anonym.

Följande kan dock vara bra att tänka på innan du kontaktar Länsstyrelsen: 

  • Vad är anledningen till att du anmäler?
  • Ges inte tillräckligt med foder och vatten, ger inte förvaringsutrymmet där djuret hålls tillräckligt med skydd eller hålls det inte tillräckligt rent?
  • Finns uppenbara skaderisker i hagar eller rastgårdar?
  • Har du sett tecken på vanvård, det vill säga tovig päls, dåligt hull, sår? 
  • Vet du vad djurägaren heter och dennes adress, eller kan du på annat sätt beskriva lokaliseringen av djuren?

Kontakt

0651-180 00
miljo@ljusdal.se

E-tjänst

Ansökan - djurhållning inom detaljplanelagt område