Mark och lediga lokaler

I Ljusdals kommun finns både lediga lokaler av varierande storlek och byggklar mark till mycket förmånliga priser. Här nedan hittar du några av dem att ta kontakt med. Vill du ha fler förslag, kontakta NärLjus med en första förfrågan, 0651-188 00 eller narljus@ljusdal.se så återkommer vi.

Fastighets-/markägare, så här gör du för att annonsera på denna sida:

Manual till dig som vill lägga in dina uppgifter: Manual för att skapa ett konto hos Objektvision , 3.4 MB.

Fungerar det inte eller du har andra frågor om sidan. Kontakta:
Objektvisions kundservice:
kundservice@objektvision.se
Telefon (växel): 0480-47 75 60

Här nedan finns länkar till fastighetsägarnas egna lediga objekt via Objektvision.

via ljusdal.se

via objektvision.se

via objektvision.se

Mark i kommunen

Ljusdals kommuns lediga tomter för bostäder och företags­etablering 

Privat mark för bostäder och företagsetableringar.

Tips!

Tänk på att byter du lokal för din verk­samhet bör du kolla upp bygglov och byggregler med Plan och bygg om:

Lokalen är godkänd för din typ av verksamhet

Uppsättning av skylt på fasad

Prata också med Miljökontoret och Räddningstjänsten om lokalen, då de har ett myndighets­­ansvar.