Bygglov

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Bygglov krävs oftast för nybyggnad, tillbyggnad och väsentligt ändrad användning av en byggnad. Det kan även krävas bygglov för en ytterligare bostad, lokal för handel, hantverk eller industri i en befintlig byggnad. Bygglov kan också krävas för utvändiga ändringar på en byggnad, till exempel byte av tak eller igensättning av en dörr.

Andra anläggningar som inte är byggnader, kan också kräva bygglov. Till exempel upplag, master, murar/plank, vindkraftverk, nya parkeringsplatser utomhus, transformator­stationer, campingplatser, idrottsplatser med mera.

Bygglovsansökan
En bygglovsansökan ska bland annat innehåll ritning, situationsplan och teknisk beskrivning. Se allt som ska bifogas i checklistan , 94 kB.. För bästa service, kontakta bygglovshandläggare innan du lämnar in bygglovsansökan!

Handläggningstiden är tio veckor till beviljat bygglov vid komplett bygglovsansökan. Därefter följer en period om fyra veckor innan du får börja bygga, det vill säga till det datum du fått startbesked. I den här perioden ingår ex. överklagandetid om 28 dagar. Allt enligt plan- och bygglagen.

Vissa bygglovsärenden beslutas av samhällsservicenämnden, som sammanträder en gång i månaden (utom juli), och vissa bygglovsärenden beslutas av bygglovshandläggare på delegation från samhällsservicenämnden.