Skyltar utmed väg

Exempel på skylt utmed väg.

Skyltärende som ligger utanför vägområde och ej detaljplanelagt område handläggs av rättsenheten på Länsstyrelsen Gävleborg.

Ansökan skickas till:
gavleborg@lansstyrelsen.se

Relaterad sida

Kontakta oss

Samhällsservice­förvaltningen
Bygg och Miljö
827 80 Ljusdal
0651-180 00 (växel)