Diarium

Post som kommer till kommunen registreras dagligen i kommunens diarier. Nästan alla brev och handlingar som skickas till och från en kommun är allmänna och offentliga. Det innebär att alla får läsa dem.

Varje förvaltning i kommunen har sitt eget diarium. Det är ett register där alla handlingar ska registreras. 

Om du vill ta del av handlingar är du välkommen att ringa eller besöka oss på kommunstyrelseförvaltningen, plan 5 i Förvaltnings­huset i Ljusdal.

Kommunstyrelsens webbdiarium
I detta webbaserade diarium kan du söka efter ärenden som behandlas i Ljusdals kommuns kommunstyrelse.

När är en handling allmän?
Enligt lagen är en handling allmän när den kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Allmänna handlingar är i de allra flesta fall också offentliga.

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligtvis är det brev, protokoll, beslutsunderlag eller beslut. Men det kan också vara fakturor, bokföring, e-post, video- eller bandupptagningar, med mera.

Tjänstemännens interna arbetsmaterial är exempel på handlingar som inte är allmänna.

Allmänna handlingar kan ibland omfattas av sekretess och lämnas inte ut.

Hur fort kan jag få handlingarna?
Enligt lagen ska allmänna handlingar lämnas ut "skyndsamt".

Det innebär i praktiken att de ska lämnas ut omedelbart om du personligen besöker kommunen. Kommunen är dock inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

Kostar det något att få ut handlingarna? 
För utskrift och kopiering kostar det 1 kr per A4-papper i svartvitt tryck.   

Du kan klaga
Om kommunen inte vill lämna ut en handling på grund av att den är sekretessbelagd kan du överklaga det.

Då gör myndigheten som förvarar handlingen en prövning av din begäran, så att du får ett beslut som kan överklagas. Kommunen är skyldig att informera om hur du överklagar.

Du får vara anonym
Du behöver inte uppge vare sig namn eller adress för att se en allmän offentlig handling. Du behöver heller inte legitimera dig eller berätta varför du vill ta del av de handlingar som du efterfrågar.

Kontakt för kommunens diarier

Registrator
Lisa Åberg
0651-181 09
kommun@ljusdal.se