Hit går skattepengarna - textversion

Här kan du se en sammanställning över hur dina skattekronor fördelades under 2021. Om du vill läsa hela årsredovisningen kan du ladda ner den på sidan för Budgetår.

Totalsumma: 1 617 289 000 kr.
(en miljard sexhundrasjutton miljoner tvåhundraåttio niotusen kronor)

Varifrån kommer pengarna?

Skatteintäkter och stadsbidrag: 82%

Bidrag: 10%

Försäljning, räntor: 5%

Avgifter, arrende och hyra: 3%

Förstora bilden

Hur används pengarna?

Personal: 63%

Främmande tjänster: 21%

Övriga kostnader: 6%

Bidrag: 3%

Material: 4%

Hyror: 3%

Finasiella kostnader: 0%

Förstora bilden

Vad används pengarna till?

Vård och omsorg: 45%

Pedagogisk verksamhet: 37%

Infrastruktur, skydd med mera: 6%

Fritid och kultur: 4%

Gemensamma verksamheter: 3%

Politisk verksamhet: 2%

Arbete och näringsliv: 3%

Förstora bilden

Kontakt­information

Ekonomichef

Eric Carlsson

0651-180 47

eric.carlsson@ljusdal.se

Relaterade sidor