Kommunala råd

I Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktions­hinderfrågor finns möjlighet att engagera sig och driva frågor för de grupperna.

I båda råden finns politiska representanter utsedda av kommun­fullmäktige. Representanter för de båda råden väljs från de lokala pensionärs­föreningarna respektive föreningar inom funktions­hinder­området.