Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden har det politiska ansvaret för:

  • Arbetsmarknadsenheten, AME
  • Individ- och familjeomsorg
  • Integrationsverksamheten

Nämnden består av nio ledamöter.

Ordförande

Marie Mill (LB)
marie.mill@ljusdal.se

Vice ordförande

Kennet Hedman (M)
kennet.hedman@ljusdal.se