Mötestider 2024

Sammanträdeskalendern visar fullmäktige, styrelser, samt nämnders mötestider och datum.
(Januari - Juni) ​ ​

Beslutsinstans

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Klockan

Kommun­fullmäktige

29

26

25

29

-

17

18.00

Kommun­styrelsen

11

8

13

11

8
24

-

08.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

23

28

19

18

14

11

08.30

Samhällsservicenämnden

-

20

12

16

21

18

08.30

Arbetsmarknads- och socialnämnden

30

27

26

23

28

18

08.30

Arbetsmarknads- och socialnämndens utskott

9

13

7

9

7

5

08.30

Omsorgsnämnden

-

28

20

17

22
29

19

08.30

Utbildnings­nämnden

25

22

28

25

31

13

08.30

Jävsnämnden
(sammanträder vid behov)10:00

Överförmyndarnämnden


14


17


14

(Bollnäs)


Sammanträdeskalendern visar fullmäktige, styrelser, samt nämnders mötestider och datum.
(Juli - December) ​ ​

Beslutsinstans

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Klockan

Kommun­fullmäktige

-

-

30

28

25

16

18.00

Kommun­styrelsen

-

29

12

9

7
27

-

08.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

27

25

17

12

17

08.30

Samhällsservicenämnden

-

20

17

15

19

10

08.30

Arbetsmarknads- och socialnämnden

-

27

24

22

26

17

08.30

Arbetsmarknads- och socialnämndens utskott

9

6

10

1

5

5

08.30

Omsorgsnämnden

-

28

25

16

20

18

08.30

Utbildnings­nämnden

-

22

19

24

21

12

08.30

Jävsnämnden
(sammanträder vid behov)10:00

Överförmyndarnämnden4

16


11

(Bollnäs)