Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för utveckling av:

  • Förskola och barnomsorg
  • Grundskola
  • Gymnasieskola
  • Särskola
  • Vuxenutbildning

Nämnden består av nio ledamöter.

Nämnden har så kallade ”öppna sammanträden”. Det innebär att allmänhet och press kan delta som åhörare, förutom i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller när ärendet omfattas av sekretess.

Kontakta oss

Ordförande
Henrik Estander (L)
0651-181 81
henrik.estander@ljusdal.se

Vice. ordförande
Torsten Hellström (LB)
torsten.hellstrom@ljusdal.se