Dagordning utbildningsnämnden

En dagordning, agenda eller föredragningslista är ett mötesschema och den lista som presenterar de ärenden som är tänkta att behandlas vid sammanträdet.

Nämnd­sekreterare

Kristina Bergström
0651-181 11
kristina.bergstrom
@ljusdal.se