Allmänhetens frågestund

Medborgarens rättigheter

Som medborgare har du rätt att ställa frågor till kommunfullmäktige om alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om.

Att ställa frågor vid allmänhetens frågestund

Frågor ska ställas skriftligen i förväg via brev eller e-post. Frågorna ska ha inkommit till kommunfullmäktiges presidium senast klockan 12.00 fredagen innan sammanträdesdagen. Du som frågar bör tala om till vilken politiker frågan ställs. Om mottagaren inte är specificerad kommer ordföranden att överlämna frågan till den politiker som i första hand ansvarar för det område som frågan gäller.

Brev adresseras till:
Kommunfullmäktiges presidium
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

E-post adresseras till:
kontakten@ljusdal.se

Svar på de frågor som ställs vid allmänhetens frågestund

Svar på din fråga lämnas vid det sammanträde då frågan har ställts. Om svar av någon anledning inte kan lämnas vid detta sammanträde kommer frågan att besvaras vid nästkommande sammanträde.

Radiosändning, webbsändning och TV-sändning

Om du själv inte är närvarande som åhörare vid kommunfullmäktiges sammanträde, får du svaret på din fråga genom att lyssna på radio, följa webbsändning eller se på TV (gäller endast kabel-TV-kunder).

Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på  98,7 MHz. Via webbplatsen Radio Ljusdal kan du lyssna på radiosändningen via internet.

Sammanträdet filmas också och direktsänds via kommunens webbplats. Sändningarna av det aktuella sammanträdet och tidigare sammanträden arkiveras, så att man kan titta på dem i efterhand. Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Adress

Kommun­fullmäktiges
presidium

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

kontakten@ljusdal.se

Kontakt

Administrativ chef
Karin Höglund
0651-181 12
karin.hoglund@ljusdal.se

Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal
0651- 180 00 (växel)
0651-183 77 (fax)