Östernäs

Miljöbild på mossa vid vattendragFörstora bilden

Ett nytt område för Ljusdal att växa på. Vi har ett unikt läge i Ljusdal med närhet till vatten, centrum och resecentrum. I detaljplanerna för området som kommunfullmäktige antog beskrivs följande:

"Östernäs skall vara en plats att vara stolt över, där alla känner sig välkomna och där det finns plats för liv mellan husen och mänskliga möten. Östernäs skall rymma en rad verksamheter som tillsammans bidrar till en levande plats över dygnet. Kvalitéer som närhet till centrum, kollektivtrafik, vatten- och rekreationsområden och möjligheten till en hållbar livsstil skall stärkas.”

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Östernäs till sin fulla potential. Cirka 60 000 kvm detaljplanerad mark i centrala Ljusdal omvandlas till den nya stadsdelen Östernäs. Här finns möjlighet att skapa nya bostäder med sjöutsikt, etablera din verksamhet längs aktiva gångstråk eller låta centrum växa ner mot vattnet, stort som smått!

På en minut från din framtida bostad eller kommande arbetsplats når du Östernäsparken – din oas! Ett grönområde som har byggts ut etappvis och erbjuder ett brett utbud av aktiviteter för alla åldrar. Parken är belyst och kantas av en vacker björkallé.

Här tar du en härlig promenad längs strandpromenaden och stannar till på bryggan för lunch eller reflektion, spelar paddel, boule, beachvolley, basket, fotboll eller testar parkour i nära anslutning till betongskateparken. Varför inte börja eller avsluta din dag med ett dopp i Kyrksjön?

Allt detta med endast 250 m till resecentrum där buss och tåg avgår flera gånger dagligen.

Inom två timmars resa: Gävle, Sundsvall, Hudiksvall
Inom tre timmars resa: Stockholm Falun, Vemdalen

Anmäl ditt intresse här via vår e-tjänst
Intresseanmälan Östernäs 2024

Historia

Östernäs var vid mitten på 1800-talet en liten by i Ljusdal. Ångmaskinen, järnvägen och närheten till vatten var förutsättningar för den sågverksamhet som etablerades och kom att verka på platsen i över hundra år (1887-1995). Sågverket var Ljusdals största industri under 1900- talet. Som mest arbetade runt 150 anställda. Sågverket producerade allt ifrån sågat och hyvlat virke till trämjöl, spån till isolering i hus, kol och tjära. Vatten var inte bara en förutsättning för ångmaskinernas drift utan även för transport och lagring av det timmer som skulle sågas.

År 1881 hade Ljusdal tågförbindelse till både Stockholm, Hudiksvall och Ånge. Järnvägen skapade inte bara möjligheter till effektiva transporter av exportvaror som virke, utan också ett helt nytt samhälle med stadskaraktär.

Under årens lopp försåg sågverket Ljusdals centralort, senare köping, med både elektrisk gatubelysning, trätrottoarer, vattenledningar till ånglok och vattenpost för eldsläckning.

År 1995 upphörde sågen och under 2009 köpte Ljusdals kommun området, där vissa byggnader och byggnadsrester fanns kvar. Under året 2012 förvärvar Ljusdals kommun de sista fastigheterna och därmed möjliggörs ett 11 ha samlat utvecklingsområde på Östernäs. De sista resterna från sågverksepoken rivs, marken återställs och för första gången på över hundra år har platsen blivit tillgänglig för allmänheten.

Under hösten 2018 fattades ett politiskt beslut om att påbörja ett planarbete för bostäder, skola, handel, kontor och verksamheter över hela området Östernäs. I det arbetet ingick även att se över sanering av området för att möjliggöra bostäder. Ett arbete som genomfördes med hjälp av medel från Naturvårdsverket och där en del av marken sanerades klart 2020.

Kontakta oss

Ställ frågor direkt via osternas@ljusdal.se

Mark- och exploaterings-ingenjör
Anna Liw
0651-76 13 10

Markhandläggare
Catarina Wikström
0651-183 31

Näringsliv och exploatering
Anders Beigler
0651-76 15 46

Anmäl ditt intresse här via vår e-tjänst Intresseanmälan Östernäs 2024

Förstora bilden