Projekt för socioekonomiska utmaningar

Ljusdals kommun är en av 30 kommuner i landet som ansökt och beviljats pengar från Tillväxtverket för att hantera särskilda socioekonomiska utmaningar. Sedan 2018 har kommunen har beviljats cirka 3,2 miljoner kronor per år.

Pengarna används, och har använts till:

2023: Uppbyggnad av ett nytt Kontaktcenter samt insatser för medborgardialog och Agenda 2030-anpassning. 

2021-2022: Inrättande av Fritidsbanken som lånar ut sport- och friluftsutrustning gratis för att förenkla rörelse och deltagande i förenings- och fritidslivet i kommunen.

2018-2020: Integrationssatsningen ”Team Q” och projektet ”Extrastöd i Ljusdal” som riktades mot arbetslösa samt för att förbättra samverkan mellan skola och socialtjänst när det gäller ungdomar med hög skolfrånvaro. Under 2020 avslutades "Extrastöd i Ljusdal" och arbetsmetoderna har integrerats med övriga insatser för att föra arbetslösa och nyanlända till eller närmare den ordinarie arbetsmarknaden.

Kontakta oss

Enheten för strategisk och hållbar utveckling

Hållbarhetsstrateg
Roland Hamlin
0651-180 86
roland.hamlin@ljusdal.se

Relaterade sidor