Vindkraftprojekt

Karta över aktuella vindkraftprojekt

(Klicka på kartan för att förstora den)

Kartan visar platser där det finns planer på att bygga vindkraft samt antagen vindkraftplan (hela vindkraftplanen hittar i dokumentet "Antagen vindkraftplan").

Kontakta oss

Ljusdals kommun
Plan och Bygg
827 80 Ljusdal

0651-180 00 (växel)
0651-183 80 (fax)

plan.bygg@ljusdal.se