Östernäs

Östernäs är ett centralt beläget före detta industriområde som förvärvats av Ljusdals kommun. Området erbjuder mark i nära anslutning till Ljusdals Resecentrum där nu gällande detaljplaner, vilka omfattar ett ca 8 hektar stort område, medger handel, kontor och idrott. Sanering av förorenad mark skall ske under 2020 för att göra det möjligt att ta fram en ny detaljplan som även medger bostadsändamål.

En närmare 2 hektar stor anläggning med park, bryggor, strandområde och betongpark har byggts. Detta gör att Östernäs i kombination med promenadstråket runt Kyrksjön redan idag erbjuder ett tillgängligt område med brett utbud av aktiviteter

Kontakta oss

Enheten för strategisk och hållbar utveckling

Utvecklingsstrateg
Rolf Berg
0651-180 33
rolf.berg@ljusdal.se