Korttidsboende

Korttidsboende för växelvård och avlastning är till för personer som behöver regelbunden, tillfällig eller akut avlastning. Korttidsboende kan även beviljas som stöd och avlastning för anhöriga. Korttidsplats söks och beviljas via kommunens biståndshandläggare.

Genom god omsorg, vård och rehabilitering ska den enskilde så långt som möjligt bibehålla sina funktioner för att få möjlighet att bo kvar i den egna bostaden.

I Ljusdals kommun finns korttidsboenden på Närvårdsavdel­ningen vid Ljusdals närsjukhus och på flera av våra särskilda boenden, främst på Furugården i Los och Nyhem i Ramsjö.