Äldreomsorg

Bild på man i vården

Äldreomsorgen i Ljusdals kommun arbetar för att människor ska kunna åldras värdigt och tryggt.

Insatserna ska, efter bedömning, anpassas utifrån den enskildes egna resurser och önskemål. Dessa ska tillgodose både mänskliga och medicinska behov. Äldreomsorgens uppgift är också att stödja och avlasta anhöriga och närstående genom olika former av insatser.

Du som är äldre kan få stöd, så kallat bistånd, för hjälp i hemmet som rör omvårdnad och service. Omvårdnaden kan bestå av personlig hygien, på- och avklädning, mat, förflyttningar, duschning och toalettbesök. I servicen ingår även bland annat inköp, städning, tvättning och ärenden. Bistånd kan även ges för trygghetslarm, dagverksamhet, korttidsboende och vård- och omsorgsboende.

Vid samtidiga insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan hjälpen enligt lag samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, SIP. Läs mer på sidan Samordnad individuell plan, SIP, under Relaterade sidor.

Ansöka

Du ansöker om stöd hos kommunens biståndshandläggare som gör en utredning och fattar beslut. Se mer under fliken 'Ansöka om stöd, biståndshandläggning'.

Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom äldreomsorgen omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen, som finns för att skydda din integritet. Länk till lagen finns här på sidan.

Verksamhets­chef äldre­omsorg

Anna Forsberg
0651-76 14 12
anna.forsberg@ljusdal.se

Kontakta oss

Hand­läggarenheten mottagningstelefon
0651-180 00

Handläggare äldreomsorg bistandshandlaggare@ljusdal.se

LSS-handläggare
lsshandlaggare@ljusdal.se

Färdtjänsthandläggare
fardtjanst@ljusdal.se

Avgiftshandläggare
ofavgifter@ljusdal.se
Ljusdal: 0651-182 38
Färlia, Järvsö, Los, Ramsjö: 0651-180 89
Telefontid: Måndag-torsdag 08.00-12.00

Anhörigkonsulent
anhorigstod@ljusdal.se

Servicetelefon för äldre

0651-182 00
Vardagar 08.00-12.00