Hälso- och sjukvård

Bild på kvinna omsorgspersonal

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) § 18.

Ansvarsområdet omfattar hemsjukvård, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet till och med sjuksköterskenivå. I det ingår även insatser av arbetsterapeut och fysioterapeut. Ansvarsområdet för sjuksköterska omfattar även boenden för personer med funktionsnedsättning.

Region Gävleborg ansvarar för läkarinsatser. Region Gävleborg ansvarar även för insatser av arbetsterapeut och fysioterapeut i LSS-boenden och i daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning .

Vi vill att du ska få en bra vård. Det är därför viktigt att du berättar vad du tycker är bra och dåligt. Med din hjälp kan vi ytterligare förbättra kvaliteten på vården. Du kan vända dig till personalen som vårdat dig eller till ansvarig chef. Du har även möjlighet att vända dig till medicinskt ansvarig för rehabilitering, Patient­nämnden och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Genom vårt webbformulär kan du också lämna synpunkter.

Enhetschefer

Sjuksköterskor
Eva Bjurström
0651-181 91
eva.bjurstrom@ljusdal.se

Rehabilitering
Ingrid Johansson
0651-180 08
ingrid.johansson@ljusdal.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Elisabeth Persson Calderon
0651-182 82
elisabeth.calderon@ljusdal.se

Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Jonna Margulies
0650-190 78
jonna.margulies@hudiksvall.se