Ungdom

Du som är barn eller ungdom har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Här har vi samlat information om var du kan vända dig för att få hjälp och stöd i olika situationer.

Kontakt

Mottagning barn och unga
0651-34 00 73

Socialjour, kvällar och helger
026-10 02 25