Stödboende

Stödboendet är eget boende med individanpassat stöd för unga i åldern 16-20 år. För unga i åldern 16-17 år ska det finnas särskilda skäl för att de ska kunna placeras i ett stödboende. Socialnämnden gör bedömningen.

Målgrupp för stödboendet kan vara:

  • Barn och unga som har kommit som ensamkommande till Sverige
  • Barn och unga som tidigare varit placerad för social problematik
  • Barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation

Utgångspunkten i vårt arbete är att bygga relationer och att motivera. Samtal är nyckeln för att skapa tillit och ömsesidigt förtroende.

Insatsen syftar till att den unge efter tiden i stödboendet ska kunna:

  • Klara sin dagliga livsföring
  • Fungera i skola eller annan sysselsättning
  • Hantera sin ekonomi
  • Ha ett socialt nätverk
  • Ha en meningsfull fritid

Vi jobbar även för att skapa goda relationer med externa samarbetspartners. Några positiva effekter av detta är samsyn, att man delar med sig av tankar och idéer och korta beslutsvägar.

Kontakt

Stödboende
0651-185 17
ifo_stodboendet@ljusdal.se

Besöksadress: Gärdeåsvägen 8A