Kontaktperson och ledsagarservice

Kontaktperson

En kontaktperson är en person som har tid och intresse av att lära känna och ge stöd till dig som har en funktionsnedsättning. Kontaktpersonen kan vara den vän som man har svårt att skaffa på egen hand. Tillsammans kan man göra utflykter eller aktiviteter, kanske gå på bio eller ta en fika.

För att få en kontaktperson behöver du ett beslut från en handläggare. Vi tar fram förslag på personer som kan passa dig och dina intressen. Du får vara med att föreslå och godkänna kontaktpersonen.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är till för den som på grund av funktionsnedsättning exempelvis behöver hjälp för att kunna delta i fritids- och kulturaktiviteter. Syftet med ledsagarservice är att den som beviljats ledsagarservice ska ha möjlighet att komma ut i samhället samt skapa och behålla kontakter med andra.  

Insatsen utgår från behov och önskemål och planeras i samråd mellan den insatsberättigade och ledsagaren. Ansökan görs hos kommunens handläggare.

Vill du bli kontaktperson?

Uppdraget som kontaktperson innebär att vara vän och medmänniska till en person med funktionsnedsättning. Kontaktpersonens uppdrag är att hjälpa till att öka den enskildes sociala nätverk och genom samvaro bidra till en aktivare fritid. Uppdragets innehåll kan variera, men oftast handlar det om att göra vanliga saker tillsammans, som t.ex. att träna, ta en fika eller gå på bio.

Är du intresserad? Välkommen att höra av dig till oss. Du hittar länken till intresseanmälan här på sidan.

För att bedöma din lämplighet som uppdragstagare krävs att vi gör en utredning. Förutom att vi träffar dig så innebär utredningen att du ska lämna in utdrag ur Polisens belastningsregister om den enskilde är under arton år.

Kontakt

Enhetschef
Barbro Keijzer
0651-76 13 98
barbro.keijzer@ljusdal.se

Vill du bli kontakt­person eller ledsagare?