Hedersrelaterat våld och förtryck

PANIK - Lämna sidan

Vid behov av akuthjälp ring 112.

Är du utsatt för hedersrelaterat hot och våld?

Har du blivit utsatt för hedersrelaterat hot och våld eller är du anhörig eller medmänniska och vill ha informationen om vad kommunen kan hjälpa till med.

Om personen som behöver hjälp är över 18 år ta kontakt med Mottagningstelefonen vuxenenheten 073 -064 43 18 under kontorstid.

Om personen som behöver hjälp är under 18 år ta kontakt med mottagningsgruppen Barn- och ungdomsenheten, 0651-34 00 73 under kontorstid.

Vi kan erbjuda

  • Information och rådgivning
  • Samtal individuellt
  • Hjälp med skydd och stöd om kommunen utreder att ett sådant behov är aktuellt.

Samarbete

Om behov uppstår stödjer Ljusdals Kommun den enskilde i kontakt med andra myndigheter, exempelvis polis.

Vad är hedersrelaterat hot och våld?

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om flickor som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen eller som inte får välja sina vänner. Det kan också rör sig om pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan, eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och sexuella relationer. Vidare kan det handla om unga personer som förmås eller tvingas att gifta sig mot sin egen vilja med någon som familjen eller släkten valt ut.

De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli utfrysta, hotade och misshandlade. För en del medför ett ställningstagande mot familjens normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och hållet bryta med dem.

Könsstympning

Könsstympning av flickor och kvinnor görs för att kontrollera flickors och kvinnors kroppar och sexualitet och har bland annat att göra med föreställningen om att mäns och familjers heder är kopplad till kvinnors och flickors sexuella beteende.

  • Typ 1: Förhuden på klitoris skärs bort. Ibland skärs även klitoris, eller delar av klitoris, bort.
  • Typ 2: Hela klitoris skärs bort, tillsammans med hela eller delar av de inre blygdläpparna.
  • Typ 3: Alla yttre delar av könsorganet, det vill säga klitoris samt inre och yttre blygdläppar skärs bort. Därefter sys det som är kvar av de yttre blygdläpparna ihop så att slidöppningen täcks för. En liten glipa lämnas kvar för att urin och mensblod ska kunna sippra ut. Kallas även infibulation.
  • Typ 4: Andra skadliga ingrepp som t ex prickning, snittning, skrapning eller att man bränner klitoris och omgivande vävnad.

Läs mer på Länsstyrelsen Östergötlands hemsida. Länk finns under Relaterade sidor.

Panik, lämna sidan!

PANIK
Lämna sidan

Kontakta oss

Socialtjänstens mottagningsenhet
0651-34 00 73

Socialtjänsten Vuxenenheten
073-064 43 18 (kontorstid)

Socialjour kvällar och helger
026-10 02 25

Polis - om du behöver akut hjälp
112

Polis - om ditt ärende inte är akut
114 14