Flytt av fordon

Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) LFF och förordningen (1982:198) FFF om flyttning av fordon i vissa fall (LFF). Fordonen har flyttats till kommunens särskilda uppställningsplats för flyttande fordon.

För att fordon som flyttats med stöd av denna lag ska lämnas ut ska fordonsägaren betala ersättning för kostnaden av flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen.

  • Ett fordon, inklusive föremål i och på fordonet, tillfaller den kommunala myndigheten om ägaren inte hämtat fordonet inom en månad efter det att kungörelsen skett.

WCW 732 2024-04-12

Registreringsnummer

MED 894

Fabrikat

Volvo

Datum för kungörelse - flytt av fordon

2024-05-15

Ursprunglig uppställningsplats

Resecentrum i Ljusdal

Nuvarande uppställningsplats

Bagargränd 1, 827 32 Ljusdal

Information

Enl lagen (1982:198) FFF 2 § 1 st 2a om flyttning av fordon i vissa fall.

Förvaringsplats för protokollet

WCW 732 2024-04-12

Registreringsnummer

WCW 732

Fabrikat

Mercedes-Benz

Datum för kungörelse - flytt av fordon

2024-04-12

Ursprunglig uppställningsplats

Lilla Järnvägsgatan

Nuvarande uppställningsplats

Gärdeåsvägen 1, 827 34 Ljusdal

Information

Enl lagen (1982:198) FFF 2 § 1 st 2c om flyttning av fordon i vissa fall.

Förvaringsplats för protokollet

Kontaktcenter

Ställ dina allmänna och administrativa frågor till oss i första hand. Om vi inte kan svara hjälper vi dig till rätt person.

Telefonnummer:
0651-180 00

Öppettider:
måndag - torsdag
kl. 8.00 - 17.00
fredag
kl. 8.00 - 15.00

Mejladress: gatapark@ljusdal.se