Flytt av fordon

Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) LFF och förordningen (1982:198) FFF om flyttning av fordon i vissa fall (LFF). Fordonen har flyttats till kommunens särskilda uppställningsplats för flyttande fordon.

För att fordon som flyttats med stöd av denna lag ska lämnas ut ska fordonsägaren betala ersättning för kostnaden av flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen.

  • Ett fordon, inklusive föremål i och på fordonet, tillfaller den kommunala myndigheten om ägaren inte hämtat fordonet inom tre månader efter det att kungörelsen skett.

Kontaktcenter

Ställ dina allmänna och administrativa frågor till oss i första hand. Om vi inte kan svara hjälper vi dig till rätt person.

Telefonnummer:
0651-180 00

Öppettider:
måndag - torsdag
kl. 8.00 - 17.00
fredag
kl. 8.00 - 15.00

Mejladress: gatapark@ljusdal.se