Kartor och mätning

Kartor är ett av de viktigaste material som de flesta någon gång kommer att behöva använda sig av.

En del av mätarbetet med att hålla kartorna aktuella gör kommunen själv genom att mäta in hus och vägar, med mera.

De flesta kartorna använder man i ett så kallat Geografiskt informations­system (GIS). Det innebär att man arbetar i datorn med så kallade "digitala" kartor.

Behöver du en karta från kommunen så går det att beställa. Kommunen tar ut en avgift för kartan enligt en karttaxa. Avgiften beror på vad kartan ska visa, hur stort område den ska visa och vad den ska användas till. Har du några frågor om detta kan du ringa eller mejla.

Kommunens primärkarteområden är:
Ljusdal, Tallåsen, Hybo, Ede, Bränta, Färila, Järvsö, Los, Ramsjö och Hennan.

Kontakta oss

Kristina Hansson
0651-183 30
kristina.hansson@ljusdal.se

Ingeli Andersson
0651-183 01
ingeli.andersson@ljusdal.se

Mätningar pågår i kommunen

Under barmarksäsongen mäter personal från kart och mät många byggnader och vägar i kommunen. Ibland behöver de stå på privat mark.