Nybyggnadskartor

En nybyggnadskarta är en storskalig karta över ett område som ska bebyggas. På kartan redovisas fastighetsbeteckning, fastighetsgränser, marknivåer, befintliga byggnader och terrängdetaljer. Om det finns kommunalt vatten och avlopp på det berörda området redovisas anslutningspunkter för detta. Inom planlagt område redovisas gällande planer.

För en huvudbyggnad inom planlagt område krävs alltid en nybyggnadskarta. Utanför planlagt område bedöms varje enskilt ärende om nybyggnadskarta behövs.

Den färdiga nybyggnadskartan använder du som underlag när du gör en situationsplan för din bygglovansökan.

Nybyggnadskartan levereras normalt inom 4-5 veckor efter beställning. Beställningar som görs under semestertider kan ta längre tid.

Kontakta oss

Kristina Hansson
0651-183 30
kristina.hansson@ljusdal.se

Ingeli Andersson
0651-183 01
ingeli.andersson@ljusdal.se

E-tjänster och blanketter